Informatie voor de patiënt

Naam en Voornaam: KUSSÉ PETER
Bijzondere Beroepstitel: algemeen tandarts
RIZIV-nummer: 3/86209/45/001
Ondernemingsnummer: BE 0464870223
Rechtsvorm: natuurlijk persoon of andere: BV
Adres maatschappelijke zetel : Eduard Belpairelei 5, 2900 Schoten
Praktijkadressen: 

Praktijk 1: Eduard Belpairelei 5, 2900 Schoten
Praktijk 2: Molenstraat 82/2, 2018 Antwerpen

Telefoonnummer: 03/231 62 10
Website: www.endo4u.be
Op website vermeld e-mailadres : info@endo4u.be
       Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AG insurance
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen 
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel 
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.